ENTEGRE
Tek Program Tam Çözüm…
Satınalma Planı/ Satış Planı ve Sipariş
İhale modülünde kazanılan ihale ürünlerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Ciro dağılımları,  Kümüle Siparişler  ve Sipariş ihtiyacı başlıca raporlarındandır.
Sevkiyat Planı ve İrsaliye.
Farklı ihaleler için gereken malzemelerin, özellikle peyderpey teslimatlarda teslimat zamanlarının planlandığı modüldür. Hatırlatıcı sistem teslimat zamanında önce ilgili satış elemanı  yada sorumlusunu uyarabilir.
Ayrıca  sevkiyat sırasında telif parametrelerinde belirtilerek kurumun istediği şekilde irsaliye basımı yapabilmektedir.

Fatura
Giriş çıkış faturalarının kayır edildiği modüldür. İhale parametrelerinde tanımlandığı şekilde ihaleyi açan kurumlara göre farklı dizaynlarda fatura basımı yapılabilmektedir. Barkod miat, ihale, sıra numarası  basılıp basılmayacağını ihale modülünden aldığı bilgiye göre sistem otomatik basar. Kar-Zarar  listeler, Giriş-Çıkış Faturalarının listeleri, kapanmayan faturalar, vadesi gelen borçlar- alacaklar, fatura karlık raporları satış elemanı bölge hastane ya da ürün gruplarına  göre ayrı ayrı analizleri alınabilmektedir.

Cari ve Hastane Takip Sistemi
Müşterilere ait cari ve hesap bilgilerini tutabilir, diğer modüllerden aktarılan kayıtlarla birlikte  carilere ait hareketleri de izleyebilirsiniz. Klasik cari raporlarının yanı sıra ABC Müşteri  Analizi ve Müşteri  Karlık raporları zengin rapor seçeneklerinden bir kaçıdır.

Planlama
Stok Analiz, Cari Analiz ve Satış analize ait modülleri içermektedir. Stok Devir Hızı, Kritik stokların listesi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Satış Planlama modülünden alabileceğiniz raporlardır.

Bütçe
Personel bütçesi, satış bütçesi stok bütçesi ve gide bütçesine ait modülleri içermektedir. Bütçe ve Gerçekleşen ile ilgili raporlar Cari, Satış Temsilcisi, Bölge, Ürün Grubu vb. detaylara göre alınabilmektedir.

Cihaz takip
Cihaz karşılığı kit alım ihaleleri yada ihale için gerekli buzdolabı, klima vs. gibi cihazların takibi için geliştirilmiş olan modüldür. Demirbaş Malzemeleri arıza takipleri de bu modül üzerinden yapılabilmektedir. Sadece şirket içi demirbaşların değil, hastanelerde kullanım amacıyla verilen teknik servis cihazların takip ve teknik servis giderlerini de işleyebileceğiniz modüldür.
Bu modüle işlenen bakım formları bakım yapılan cihazın bulunduğu hastanenin ihalelerine gider olarak yansıtılır.

Üretim takip ve planlama
Üretim yapan firmalar için hazırlanmış olan bu modülde; üretim işlemlerinin takibi, fireler, üretim miktarları, üretim maliyetleri gibi kayıtlara ulaşılabilmektedir. Gerektiğinde şirketlerin üretim yöntemlerine göre proje bazında yeniden yazılmaktadır. Kendi geliştirdiğimiz digital veri toplama cihazları ile işemirlerinin ve üretimin on-line takibi yapılabilir.

Finansman
Bu modül; Çek işlemleri, Senet işlemleri, Kasa işlemleri, Banka Kredi işlemleri ve Nakit Akış İşlemlerine ait modülleri içerir ve resmi muhasebeye entegre edilebilir yapıya sahiptir.

Muhasebe
Diğer modüllere tam entegre olarak hazırlanmıştır. Klasik muhasebe programlarından farklı olarak Gider Hesapları; Bölge, Satış Temsilcisi, Hastane ve İhale bazında otomatik olarak alınabilmektedir

Zaman ve yerden bağımsız olun
CEOMED yazılımı tüm modül ve fonksiyonları ile internet üzerinden tüm bayilerinizin otomasyon sistemini kontrol altında tutabileceğiniz bir yazılımdır. Bu üstün teknolojik özellik sayesinde dış personelinizi, bayi, müşteri ve tedarikçilerinizi hemen veya gelecekte sisteminize kolaylıkla entegre etmeniz mümkün olur.

Teknik kısıtlardan kurtulun
CEOMED yazılımı pek çok işletim sistemine kurulabilir. Bu özellik mevcut bilgisayar alt yapısının kullanılmasına imkan vererek ilk kurulum maliyetinizi düşürür. Gelecekte olası donanım değişikliklerinde sistemin bakım maliyetlerini azaltma konusunda size önemli avantaj ve esneklik sağlar.

Karmaşadan kurtulun
CEOMED şirketinizin tüm iş sürecini verilerini tek bir yapı altında toplayıp, farklı yazılımlardan ve sistemlerden doğan karışıklığı önleyerek şirketinizi karmaşadan uzak bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Hızlı ve etkin olun
CEOMED kısa kurulum aşamasında iş akışlarınızı optimize ettikten sonra entegre yapısı ile veri girişini minimuma indirir ve işlerinizi hızlandırarak zamanınızı stratejik kararlara ayırmanıza imkan sağlar.

Yönetimi ele alın
CEOMED farklı departmanlar arasında verilerin tam entegrasyonunu sağladığı için istediğiniz raporu istediğiniz anda eksiksiz ve güvenilir olarak size sunar. İçerisindeki yapı sayesinde şirketinizin geçmişteki bilgilerini analiz ederek geleceğe yönelik stratejik kararları almanızı kolaylaştırır.

Gelişime açık olun
CEOMED yazılımı özgün yazılım geliştirme araçları ile şirketinizin kendine özgü uygulamalar ve raporlar üretmesine imkan sunar. Bu araçlar yardımı ile hiçbir teknik karmaşa ile uğraşmadan yeni uygulama ve raporlar üretebilir işletmenizdeki süreç değişikliklerini kolayca sisteme yansıtabilirsiniz.
Verdiğimiz hizmetin zihinsel bir uğraş olduğunu düşünüyoruz. Şirketinizin ihale başarısının yazılımın kalitesinin yanı sıra verilen hizmetin kalitesine ve devamlılığına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden proje yönetimine büyük önem veriyoruz. Yazılımın üretilmesinde gösterdiğimiz özeni kurulumu ve uyarlaması sırasında aksatmadan devam ettiriyoruz. Proje içerisinde müşterilerimizin de bu titizlikte çalışmasını sağlamak için her türlü danışmanlık ve denetleme adımını en baştan planlıyoruz.Proje yönetimine ve implementasyon adımlarına gösterdiğimiz bu özen başarı getiriyor. Bu zamana kadar olan çalışmalarımızda oldukça yüksek bir başarı oranına sahibiz. Bu başarıyı da proje yönetimi metodolojimizi sürekli gözdem geçiriyor ve iyileştirmemize bağlıyoruz.
Adımları kısaca özetlemek gerekirse ;
Proje ön hazırlığı
Tecrübeli Medikal firma danışmanlarından seçilen bir proje yöneticisi kontrolünde şirketinizde süreçlerinizi iyi bilen personel ve yöneticilerden oluşan bir proje ekibi oluşturarak işe başlıyoruz. Oluşan ekibin proje hedeflerini belirlemesi ve hedefler doğrultusunda kaba proje planını hazırlaması bir sonraki adımı oluşturuyor. Sonrasında düzenlenecek bir etkinlikle projenin tüm şirkete anlatılmasını sağlıyor ve projeye start veriyoruz.
Analiz
Bu aşamada amaç süreçlerinizi detaylıca incelemek ve proje boyunca işletmenizde yaşanacak olumlu değişim noktalarını tespit etmek. Bu adım 3 aşamadan oluşuyor: Birinci adımda firmanızın iş akışını tekrar gözden geçiriyoruz. İkinci adımda yeni iş akışını oluşturmak üzere mevcut iş akışları üzerinde gerekli görülen iyileştirme ve sadeleştirme noktalarını tespit ediyoruz. Son adımda ise proje ekibi hedefler doğrultusunda yeni iş akışlarınızı oluşturuyor.
Detaylı Planlama
Analiz aşamasından sonra proje ekibi ortaya çıkan yeni akışlara göre tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde tutarak detaylı uyarlama planını hazırlıyor. Bu aşamada artık şirketinizin ihtiyaç duyacağı özel yazılım geliştirme noktalarını da belirlemiş oluyoruz.
İmplementasyon
Bu adımda detaylı plan doğrultusunda sistemin uyarlaması için gerekli işler adım adım uygulanıyor. Bunlar genellikle veri transferi, parametre tablolarının uyarlanması, son kullanıcı eğitimleri, ek yazılımın geliştirilmesi, modüler ve entegrasyon testleri gibi işlerden oluşuyor. Planlanan kilometre taşları proje ekibinin kontrolünde tamamlandıkça raporlanıyor ve ara etkinliklerle tüm şirkete duyuruluyor.
Projenin Tamamlanması
Yazılımın kurulumunun ve eğitiminin bitişinin ardından sistemin sağladığı yararları ve projenin sonuçlarını, düzenlenecek bir etkinlikle tüm şirkete duyuruluyor.
Destek
Başarılı bir proje sonrasında başarının devamının verilecek desteğin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Sistem hatalarının giderilmesi, mevzuat değişikliklerinin aktarılması ve yeni versiyonların kurulumu gibi hizmetlerin tümünü destek anlaşmaları çerçevesinde düzenli olarak sunuyoruz. Projenin en başından olduğu gibi bu aşamada da ekibimiz gelişen ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler üretmeye devam ediyor.
Kapsamlı Fonksiyonalite
CEOMED nin modüler yapısı şirketinizin gelişimi için idealdir. Esnek modüler yapı sayesinde uygulamaları sisteme zaman içinde entegre etmek mümkündür. Böylelikle ilk kurulumda sistemi ihtiyacınız ve önceliklerinize göre oluşturulabilir ve gelişiminize paralel olarak sisteme yeni modülleri aşamalı olarak alabilirsiniz.